Üye Kayıt
Üye Giriş
Şifremi Unuttum
Şifre kısmını unuttum yazarak giriş butonuna tıkladığınızda adresinize şifreniz gelecektir.
ÜYE OL
GİRİŞ
MENÜ
Güncel Tartışma Sanat Sanatkarlar Eğitim Yayınlar ve Koleksiyonlar Sanat Malzemeleri
Siteye kayıtlı 453 sanatkar ve bunlara ait 4855 eser bulunmaktadır.
 • A
 • B
 • C
 • Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ö
 • P
 • R
 • S
 • Ş
 • T
 • U
 • Ü
 • V
 • Y
 • Z
 • » Tamamı

Mehmed Emin Yazıcı

Ömer Vasfi Efendi'nin kardeşi olan Emin Efendi 5 C. üla 1300/14 Mart 1883 günü İstanbul'un Tophane semtinde

doğdu . Rüşdiye tahsilinde yazı öğrenmeye başladı. Bu san'ata ilgisini gören ağabeyi Ömer Vasfi, Sami Efendi'ye derse gittikçe, onu da beraberinde götürüyordu. O sırada Neyzen Aziz Dede'den de ney üflemesini öğrenen genç Emin Efendi, Sami Efendi'nin huzurunda ney üfler, arada bazı hat tarifleriyle de ondan istifade ederdi. Usulüne göre, ağabeyi gibi yazı meşketmiş değildir ; fakat Yaradan'ın lutfu olan istidadıyla kısa zamanda, musikıdeki gibi, hat san'atında da ilerlemiştir. O derecede ki, hiç meşk etmediği halde, göz ve elinin kudretiyle yazdığı ta'lik nev'inde eserleri bile imrenilecek letafettedir. Yazı taklidinde de ayrı bir melekesi vardır.

Cami derslerine ve Hukuk Mektebi'ne devamı sırasında Posta-Telgraf İdaresi Mektubi Kalemi'ne giren Emin Efendi ,

1332/1914 'de Erkan-ı Harbiye-i Umumiye (= Genelkurmay) Dairesi hattatlığına tayin olundu; böylece ileride soyadı olarak seçeceği " yazıcı " lığı kendisine meslek edindi . Bu arada, fırsat buldukça ağabeyinin celi yazılarını tashih ederek celi sülüs'deki meharetini artırdı. Devrin büyük üstadlarından istifadeyle dini ve ladını musıkıde mevkı sahibi oldu, Galata Mevlevıhanesi'nin neyzenbaşılığına getirildi. Bundan sonra "Emin Dede" ismiyle anılan san'atkarımızın "dede"liği itibaridir, yoksa Mevlevı çilesi çıkarmış değildir. Bestekarlık vadisine tercihan saz eserleriyle giren Emin Dede, Darülelhan'ın ney muallimliğinde de bulundu.

Resmı vazifesi dolayısiyle, daha ziyade evrak ve haritalar üzerine yazan Emin Efendi, emekli olduktan sonra da gerek hat, gerekse musıkı sahasında meşguliyetini sürdürdu. Lakin Şa'ban 1362/Ağusıos 1943'de gelen felç rahatsızlığı, onu her iki san'atından da kopardı. 19 Safer 1364/3 Şubat 1945'de vefat edince, ağabeyinin Eyüp'teki kabrine sırlandı. Emin Dede'nin, san'attaki mevkıi itibariyle, kendisi gibi neyzen olan Kadıasker Mustafa İzzet Efendi'den geri kalır tarafı yoktur. Ne var ki, gündelik resmi meşgalesi ve kısa ömrü, Mustafa İzzet Efendi gibi verimli olmasına mani teşkil etmiştir; eserleri sayılıdır.

desendesign.com Her Hakkı Saklıdır rss ile takip edin