Üye Kayıt
Üye Giriş
Şifremi Unuttum
Şifre kısmını unuttum yazarak giriş butonuna tıkladığınızda adresinize şifreniz gelecektir.
ÜYE OL
GİRİŞ
MENÜ
Güncel Tartışma Sanat Sanatkarlar Eğitim Yayınlar ve Koleksiyonlar Sanat Malzemeleri
Siteye kayıtlı 453 sanatkar ve bunlara ait 4855 eser bulunmaktadır.
 • A
 • B
 • C
 • Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ö
 • P
 • R
 • S
 • Ş
 • T
 • U
 • Ü
 • V
 • Y
 • Z
 • » Tamamı

Sultan Ali el.Meşhedi

Meşhed'de 841/1437'de doğan Sultan Ali, medrese tahsili sırasında hat san'atına merak sardı, kendi gayretiyle öğrenip hocalığa kalkıştı. Hayatının ilk devresinde yazı kaidelerini fazla bilmeden, içinden geldiği gibi eser veriyor ve bununla gururlanıyordu. Devrin maruf üstadı Azher-i Tebrizi (?-880/1475) onun üslupsuzluğunu tenkid etti, kendi kıt'asını gösterdi. Aradaki farkı anlayan Sultan Ali, muhtemelen Azher'in diğer eserlerine bakarak eksiklerini tamamladı; kendisinden meşk etmedi, ancak Azher'in talebesi Hafız Hacı Muhammed'den ders aldı.

Sultan Ali'nin şöhreti yayılınca, ilim ve san'at hamisi Hüseyin Baykara onu Herat'a çağırıp, kütüphanesindeki kitabet işlerini verdi. Sultan Ali, Herat'ta, başta Ali Şir Nevai ve Abdurrahman Molla Cami gibi muteber şahsiyetler olmak üzere, devlet büyüklerinin alakasını kazandı. Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakup da onu takdir edenler arasındaydı. Sultan Ali, Hüseyin Baykara'nın vefatından (911/1506) sonra sarayda kalamayacağını anladı, Meşhed'e dönüp inzivaya çekildi. 10 R. evvel 926/1 Mart 1520'de vefat ettiğinde İmam Rıza türbesi civarına defnolundu. Yetiştirdiği hattatlar arasında Sultan Muhammed Nur, Sultan Muhammed Handan, Muhammed İbrişimi, Zeyneddin Mahmud zikredilebilir.

Sultan Ali fazilet sahibi bir şairdi. "Kava'id·i hulül" isimli eserini 920/1514'de tamamlamıştır. İrticalen şiir söylerdi. En meşhur manzumesi “S'ıratu’s-sutur" veya " Risale-i manzum der ilm-i hatt-ı nesla'lik" adıyla bilinir. Celi ile yazdığı kitabelerden hiç biri zamanımıza gelmemiştir. Kıt'aları dışında, verilen numunede olduğu gibi, hurde hatla kitapları da mevcuttur.

desendesign.com Her Hakkı Saklıdır rss ile takip edin