Üye Kayıt
Üye Giriş
Şifremi Unuttum
Şifre kısmını unuttum yazarak giriş butonuna tıkladığınızda adresinize şifreniz gelecektir.
ÜYE OL
GİRİŞ
MENÜ
Güncel Tartışma Sanat Sanatkarlar Eğitim Yayınlar ve Koleksiyonlar Sanat Malzemeleri
Siteye kayıtlı 453 sanatkar ve bunlara ait 4855 eser bulunmaktadır.
 • A
 • B
 • C
 • Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ö
 • P
 • R
 • S
 • Ş
 • T
 • U
 • Ü
 • V
 • Y
 • Z
 • » Tamamı

Ali Üsküdârî

XVIII. YÜZYILIN İLK YARISINDA YAŞAYAN OSMANLI MÜZEHHİBİ VE LAKE USTASI

Doğum ve ölüm tarihleri belli değildir. Müstakimzâde, onun Hacı Yûsuf-i Mısrî'nın öğrencisi olduğunu ve XVIII. Yüzyılın tanınmış hattatlarından Yedikuleli Seyyid Abdullah'ın yazdığı Mushafların tezhibini yaptığını ve saz yazma vadisinde ‘'sânî-i Şah Kulı''olduğunu kaydeder. Tezhiplerinde, XVI.yüzyılın ilk yarısında saray nakkaşhanesinde çalışmış olan ressam Şah Kulı'nın Osmanlı süsleme sanatına kazandırdığı motifleri severek ve titizlikle işlemiştir. Onun imzasını taşıyan tezhiplerle lake (rugan) tekniğindeki cilt kapakları, yazı altlıkları, yazı çekmeceleri, yazı kuburları ve yayları 1723- 1761 yılları arasına rastlayan tarihleri taşımaktadır. Topkapı Sarayı Arşivi'nde muhafaza edilen ehl-i hiref defterlerindeki 1143-1144 (1731-1732) yıllarına ait masraf kayıtlarından sanatçının saray için çalıştığı anlaşılmaktadır. Eserleri Topkapı Sarayı Müzesi, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ile yurt içinde ve dışında çeşitli koleksiyonlarda korunmaktadır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunan ve cönk tarzında şarkı makamlarını toplayan bir mecmuada da (TY. nr. 5650) Batı etkisini yansıtan realist çiçek resimleri yer almaktadır.

BİBLİYOGRAFYA:
Müstekimzâde, Tuhfe, s. 271; Rıfkı Melül Meriç, Türk Nakış Sanatı Tarihi Araştırmaları, Ankara 1953, I, 63,64; Süheyl Ünver, Müzehhip ve çiçek Ressamı Üsküdarlı Ali, İstanbul 1954; Kemal Çığ, ‘'18 Asır Lâke Tezhipcilerinden Ali al-Üsküdarî'', Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi,sy.5, İstanbul 1949, s. 193-198; Haydar Yağmurlu, ‘'Tezhip San'atı Hakkında Genel Açıklamalar ve Topkapı sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde İmzalı Eserleri Bulunan Tezhip Ustaları'', Türk Etnografya Dergisi, sy, 3, İstanbul 1973,s.79-114. İSAM

desendesign.com Her Hakkı Saklıdır rss ile takip edin