Üye Kayıt
Üye Giriş
Şifremi Unuttum
Şifre kısmını unuttum yazarak giriş butonuna tıkladığınızda adresinize şifreniz gelecektir.
ÜYE OL
GİRİŞ
MENÜ
Güncel Tartışma Sanat Sanatkarlar Eğitim Yayınlar ve Koleksiyonlar Sanat Malzemeleri
Siteye kayıtlı 453 sanatkar ve bunlara ait 4855 eser bulunmaktadır.
 • A
 • B
 • C
 • Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ö
 • P
 • R
 • S
 • Ş
 • T
 • U
 • Ü
 • V
 • Y
 • Z
 • » Tamamı

Çarşambalı Ârif Bey

(ö.1892) SON DEVRİN TANINMIŞ HATTATLARINDAN

Hacı Arif Bey veya Fatih'in Çarşamba semtinde oturduğu için de Çarşambalı lakabıyla şöhret bulmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir.

Sülüs-nesih yazılarıyla tuğrayı Mustafa Râkım'ın çırağı Hâşim Efendi'den, ta'liki ise Sâmi Efendi ile beraber Kıbrısîzâde İsmâil Hakkı Efendi'den öğrendi.

Bir müddet sonra hocasını bırakıp Ali Haydar Bey'den ders almaya başladı. Aynı zamanda Mektûbî-i Mâliye Mukabeleciliği'nde çalışıyordu. Hayatının en verimli çağında vefat etti. Mezarı Eyüp yolu üzerindeki Yâvedûd Kabristanı'ndadır.

Daha çok celî yazıda maharet sahibi olan Hacı Ârif Bey ile hattat Sâmi Efendi arasında talebelik devresinde başlayan ve uzun süre devam eden dostluk, birbirlerinin yazı hatalarını tashih ederek sanatlarında ilerlemelerine de vesile olmuştur. Celî - sülüs istif tertibinde pek mâhir olan Hacı Ârif Bey, "hatt-ı müsennâ" denilen aynaIı yazıda da şaheserler meydana getirdi. İstanbul'un Gedik Paşa, Aksaray Vâlide, Üsküdar Selimiye, Rum Mehmed Paşa gibi çeşitli camilerinde kitâbe ve levhaları mevcuttur. Celî-sülüs ve celî-ta'lik yazılarını, gördüğü eski hat örneklerinin hangi hattata ait olduğunu tayin edecek derecede iyi bilen ve bu sanatın inceliklerine vâkıf bulunan Hacı Arif Bey'in mütevazi, nüktedan ve hoşsohbet bir şahsiyeti olduğu rivayet edilmektedir.

BİBLİYOGRAFYA:
İbnülemin. Son Hattatlar, s. 50; Uğur Derman. Hattat Hacı Arifler, İstanbul 1965, s. 2 ;
Eşref Edip, "Ârif", iTA, I, 496·497; • Ârif", TA,III, 309; R. Ekrem Koçu, ‘'Ârif Bey'', İst. A. II,
984·985. İSAM; M. Uğur Derman

desendesign.com Her Hakkı Saklıdır rss ile takip edin