Üye Kayıt
Üye Giriş
Şifremi Unuttum
Şifre kısmını unuttum yazarak giriş butonuna tıkladığınızda adresinize şifreniz gelecektir.
ÜYE OL
GİRİŞ
MENÜ
Güncel Tartışma Sanat Sanatkarlar Eğitim Yayınlar ve Koleksiyonlar Sanat Malzemeleri
Siteye kayıtlı 457 sanatkar ve bunlara ait 4752 eser bulunmaktadır.
 • A
 • B
 • C
 • Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ö
 • P
 • R
 • S
 • Ş
 • T
 • U
 • Ü
 • V
 • Y
 • Z
 • » Tamamı

Ahmed Mûnîr Bahâeddin

Çörekçizâde, Koyun Halîfe (ö. 1183/1769) Osmanlı hattatı, bestekâr ve şair.

Çörekçi esnafından Mehmed Efendi'nin oğlu olduğundan Çörekçizâde, İstanbul'un kasaplık hayvan ihtiyacını karşılamakla görevli bulunduğu için de Koyun Halife lakaplarıyla tanınmıştır. İstanbul'da doğdu; küçük yaşta saraya alınarak Enderun'da tahsil gördü. Önce Galata Sarayı'nda Mestçizâde Ahmed Efendi'den, daha sonra onun hocası Ebü'l- Kâsım Mehmed Râsim Efendi'den şiir, edebiyat ve diğer güzel sanatlarla beraber hat öğrenerek icâzet aldı. Saraydaki hizmetini çırağ edilerek bitirdikten sonra ‘'koyun halifeliği'' ile görevlendirildi. Bu vazifede iken katıldığı Rusya seferinde, ordu İsakça'da ( Bugünkü Romanya'da) bulunduğu sırada, vefatına tarih olmak üzere söylenen ‘'hitâm-ı a'mâl'' terkibinin gösterdiği 1183 yılının Muharrem ayında (Mayıs 1769) vefat etti. Müstekimzâde, Mecmûa'sındaki besteciler fihristinde yanlış olarak onun 1184'te vefat ettiği kaydetmektedir.

Devrinde bestekâr ve hattat olarak şöhret kazanan Ahmed Efendi, şiirlerinde Mûnîr mahlasını kullanmıştır. Çeşitli yazma mecmualarda bazı şiir ve ilâhileri bulunmakla beraber bunlar müstakil bir divanda toplanmamıştır. Ayrıca güfte mecmualarında Koyun Halife adına kayıtlı bazı dinî ve din dışı bestelerine rastlanmaktaysa da bunlardan hiçbirinin notası zamanımıza ulaşmamıştır.

BİBLİYOGRAFYA;
Müstakimzâde, Mecmûa-i İlâhiyyât, Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, nr. 3397, vr. 147a; a.mlf.,Tuhfe s. 85-86; Fatîn, Tezkire, s. 383; Habib, Hat ve Hattâtân , İstanbul 1306, s. 96.Ergun, Antoloji, I, 163; R. Ekrem Koçu, ‘'Ahmed Mûnîr Efendi, Çörekçizâde'', İst. A.I. 399. 

Müellif: Nuri Özcan

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul'da basılan 2. cildinde, 109 numaralı sayfada yer almıştır. 

 

desendesign.com Her Hakkı Saklıdır rss ile takip edin