Üye Kayıt
Üye Giriş
Şifremi Unuttum
Şifre kısmını unuttum yazarak giriş butonuna tıkladığınızda adresinize şifreniz gelecektir.
ÜYE OL
GİRİŞ
MENÜ
Güncel Tartışma Sanat Sanatkarlar Eğitim Yayınlar ve Koleksiyonlar Sanat Malzemeleri
Siteye kayıtlı 457 sanatkar ve bunlara ait 4752 eser bulunmaktadır.
 • A
 • B
 • C
 • Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ö
 • P
 • R
 • S
 • Ş
 • T
 • U
 • Ü
 • V
 • Y
 • Z
 • » Tamamı

Ali Nakkaş

XVI. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Osmanlı tasvir sanatçısı.
Ehl-i hiref' teşkilâtının nakkaşlar bölüğüne bağlı olarak saray nakkaşhanesinde çalışmış ve eser vermiştir. GeliboIulu Mustafa Âlî'nin bildirdiğine göre, ünlü nakkaş üstad Osman ' ın kayınbiraderidir. Sultan II. Selim (I 566- 1574) ile III. Murad 0574-1595) devirlerinde sarayda çalıştı. Saray şehnamecisi Seyyid Lokman ' ın kaleme aldığı Şehnâme ile benzeri eserleri resimlendiren nakkaşlar ekibinde görev yaptı . Ayrıca bazı arşiv kayıtlarında belirtildiğine gore, halen Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan Şehnâme- i Selim Han (m, A 3595) ve Hünernâme (m, H 1523) ile Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'ndeki Zübdetü't - tevârîh (nr. 1973) adlı eserlerin resimlendirilmesi işinde çalıştı. Osmanlı tasvir sanatının klasik üslübunu belirleyen nakkaş Osman'ın etkisinde kalmıştır.

BiBLİYOGRAFYA:
Ali. Menâkıb-I Hünerverân, s. 68 ; Nigâr Anafarta. Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları., İstanbul 1969, s. 10 ; Filiz Çağman. Şâhnârne-ı Selim Han ve Minyatürleri", Sanat Tarihi Yıllığı, V, İstanbul 1973, s. 41 ı, 443; Günsel Renda., İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki Zübdetü't-tevârîh Minyatürleri", Sanat, sy, 6, İstanbul 1977, s. 58·67.

Müellif: Filiz Çağman

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul'da basılan 2. cildinde, 423 numaralı sayfada yer almıştır.

desendesign.com Her Hakkı Saklıdır rss ile takip edin