Üye Kayıt
Üye Giriş
Şifremi Unuttum
Şifre kısmını unuttum yazarak giriş butonuna tıkladığınızda adresinize şifreniz gelecektir.
ÜYE OL
GİRİŞ
MENÜ
Güncel Tartışma Sanat Sanatkarlar Eğitim Yayınlar ve Koleksiyonlar Sanat Malzemeleri
Siteye kayıtlı 457 sanatkar ve bunlara ait 4752 eser bulunmaktadır.
 • A
 • B
 • C
 • Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ö
 • P
 • R
 • S
 • Ş
 • T
 • U
 • Ü
 • V
 • Y
 • Z
 • » Tamamı

Abdullah Efendi Hâşîmîzâde

(ö.1144/1731) Türk hattatı

İstanbul'da doğdu. Babası İmrahor Camii imamı Seyyid Hasan el-Hâşimî'dir. Anne ve baba tarafından nesebi Hz. Peygamber'e kadar varır. Hâfızlığını ve tahsilini bitirdikten sonra, babasının görev yaptığı cami ömrünün imam oldu ve bu vazifeyi sonuna kadar sürdürdü, Abdullah Efendi aynı zamanda Halvetiyye tarikatı şeyhlerinden Seyyid Hüseyin Efendi'ye intisap etmişti. Hat derslerini önce babasından, daha sonra meşhur hattat Hafız Osman'dan meşkederek aklâm-ı sitte'de mükemmel bir seviyeye erişti ve kırk ay gibi kısa bir zamanda icâzet aldı ( i 098/1686-871 Süratli yazı yazmasıyla meşhurdur. Kaynakların bildirdiğine gore altmış üç yaşlarında vefat etmiş ve Eyüp'te Şah Sultan Camii karşısındaki mezarlığa, ebeveyninin yanına defnedilmişti.

Abdullah Efendi. birçok defa III. Ahmed'in ihsan ve i1tifatına mazhar oldu. Bu sebeple Sakazâde Mustafa Efendi'den boşalan Sarây-ı Cedîd hat hocalığına tayin edildi. Eserleri arasında, ekserisi Ruganî Ali Üsküdârî tarafından tezhip edilen yirmi dört Mushaf-ı Şerif, padişah için istinsah ettiği Osmanzâde Tâib Efendi'nin Meşârik-i Şerif Tercümesi, bin kadar en'âm, evrâd, kıta ve hilye-i şerif bulunmaktadır, Bu eserlerin çoğu Nuruosmaniye Kütüphanesi'ne vakfedilmiştir, Eğrikapılı Mehmed Râsim başta olmak üzere birçok hattat yetiştiren Abdullah Efendi, Türk hat sanatına uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunmuştur,

BİBLİYOGRAFVA :
Müstakimzâde. Tuhfe,j Hattâtin ( nşr. İbnülemin Mahmud Kemal). İstanbul 1928, s. 269; Suyolcuzâde Mehmed Necib, Devhatü'l, küttâb (nşr . Kilisli Muallim Rifat). İstanbul 1942, s. 59 ; R. Ekrem Koçu, "Abdullah Efendi", İst. A, i, 42. 

Müellif: Muammer Ülker

 

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul'da basılan 1. cildinde, 98-99 numaralı sayfalarda yer almıştır. 

 

desendesign.com Her Hakkı Saklıdır rss ile takip edin