Üye Kayıt
Üye Giriş
Şifremi Unuttum
Şifre kısmını unuttum yazarak giriş butonuna tıkladığınızda adresinize şifreniz gelecektir.
ÜYE OL
GİRİŞ
MENÜ
Güncel Tartışma Sanat Sanatkarlar Eğitim Yayınlar ve Koleksiyonlar Sanat Malzemeleri
Vakfımızda 16 sanat dalında 16 hocamız ders vermektedir.

HAT

HAT SANATI EĞİTİM PROGRAMI

Programın amacı, Hüsn-i Hat için mürekkep hazırlayabilen, kamış açabilen, kâğıt aharlayabilen, harfleri yazı çeşitlerine göre yazabilen, yazı çeşitlerine göre istif yapabilen sanatçılar yetiştirmektir.

Kursiyerlerin her birinin kişisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek. Her kurs için ünitelendirilmiş yılık plân ve ders plânı hazırlanacaktır. Öğretim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.

Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zekâ esas alınacaktır. Öğretimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar planlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkân ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır. Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.

Öğretim sürecinin sonunda öğrencinin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir.

Yıl sonunda öğrencinin yeterliliği göz önünde bulundurularak bir sonraki yılın eğitim programına devam edebilecektir.

Bu kursla ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer, hat sanatını icra edebilecek ve eğitimini verebilecektir.

Hüsn-i Hat Sanatı Eğitim programında izlenecek müfredat şöyledir;

 • Kamış kalem açmak hokka hazırlamak
 • Hat sanatında uygulanan yazı çeşitlerini tanımak
 • Sülüs hattıyla harfleri yazmak
 • Sırasıyla harflerin diğer harflerle birleşmelerini yapmak
 • Satır kurallarını bilmek
 • Metin üzerinde hareke yapmak
 • Sülüs hattıyla sayfa düzenlemek
 • Yazı üzerinde tashih yapmak
 • Yazılan yazıların murakkasını yapmak
 • Sülüs hattıyla levha düzenlemek
 • Nesih hattı ve özelliklerini öğrenmek
 • Nesih hattıyla harfleri yazmak
 • Nesih hattıyla satır yazmak
 • Satır yazılarını harekelemeyi bilmek
 • Nesih hattıyla sayfa düzeni yapmak
 • Satır yazılarında tashih yapmak
 • Nesih hattıyla Kıt’a düzenlemek
 • Sülüs ve Nesih Kıt’a yazmak
 • Sülüs-Nesih levha yapmak

Bunun yanında ek ders programı içerisinde alınacak eğitim konuları şöyledir;

 • Temel Sanat Bilgisi
 • Tezhip Sanatı Kültürü Bilgisi
 • Minyatür Sanatı Kültürü Bilgisi
 • Ebru Sanatı Kültürü Bilgisi
 • Klasik Sanatlar Kültürü ve Tarihi Bilgisi
 • Sanat Teknolojisi Bilgisi
 • Osmanlıca Okuyabilme ve Yazabilme
  


desendesign.com Her Hakkı Saklıdır rss ile takip edin