Üye Kayıt
Üye Giriş
Şifremi Unuttum
Şifre kısmını unuttum yazarak giriş butonuna tıkladığınızda adresinize şifreniz gelecektir.
ÜYE OL
GİRİŞ
MENÜ
Güncel Tartışma Sanat Sanatkarlar Eğitim Yayınlar ve Koleksiyonlar Sanat Malzemeleri
Vakfımızda 16 sanat dalında 16 hocamız ders vermektedir.

EĞİTİM SAYFASI GENEL BİLGİLENDİRME ve DERS PROGRAMI

KLASİK TÜRK SANATLARI VAKFI'NDA EĞİTİM

Vakfımızın Danışma Kurulu ve Bilim Sanat Kurulumuz tarafından isimleri tesbit edilen ve sanat tarihimizde ilk defa bir araya getirdiğimiz, alanlarında en iyi kabul edilen, Akademili ve Alaylı 45 önemli isimden oluşan uzman eğitim kadromuz ve 213 öğrencimizle; akademik seviyede bir eğitim vermekteyiz.

Vakfımızda eğitime devam eden bir öğrencimiz, ana branş derslerimizden; Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür, Katı', Cilt, Kalemişi, Çini, Kakma, Naht, Edirnekâri, Kündekâri gibi 12 branştan birini seçerek, eğitimini sürdürür. Seçtiği branş dersi ile beraber, kendi branş dersindeki başarısını olumlu yönde etkileyecek Temel Sanat Eğitimi ve Osmanlı Türkçesi derslerini eğitim programının ilk senesinde almakla yükümlüdür.

Yine bu öğrencimiz; Ülkemizin önde gelen hocaları nezâretinde Klasik Türk Sanatları Tarihi, Genel Sanat Tarihi konularında bilgi sahibi olacağı “Sanat Tarihi Seminerleri”; kendi branşına ve diğer branşlara ait teorik eğitimi alacağı “Ana Branş Eğitim Seminerleri” ne katılmakla yükümlüdür. Profesyonel eğitimleri yanı sıra, bu eğitimlerini destekleyici, Temel Sanat Eğitimine, Osmanlı Türkçesi Eğitimine ve ders mahiyetinde yapılmakta olan seminerlere katılım sağlayan öğrencilerimiz, klasik sanatlar alanında bilgili, nitelikli ve sorumluluk sahibi sanatkârlar olarak mezun olabileceklerdir.

Aynı zamanda, Ülkemizde önemli değere hâiz tarihi eserlerimizi, müze ve kütüphânelerdeki klasik sanatlarımıza ait eserlerimizi, hocalarımız nezâretinde yerinde inceleyerek de bilgi birikimlerini artıracaklardır.

Merkezimizde yaptığımız eğitimlerin tamamı; Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü B.08.4.MEM.4-34-30.530/9897 sayılı anlaşmaya istinaden müfredat dahilinde, resmi statüde yapılan eğitimlerdir.

BRANŞ DERSLERİ

Hat, tezhip, ebru, minyatür, katı’, kalemişi, edirnekâri, cilt, çini, naht, kakma, kündekâri.

(Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür, Kalemişi branşlarında eğitim programı aktif olarak devam etmektedir.

Kat’ı, Edirnekâri, Cilt, Çini, Naht, Kakma, Kündekâri branşları için eğitim programı öğrenci çoğunluğu sağlandığında açılacaktır.)

DİĞER SEÇMELİ DERSLER :

Asıl branş dersi dışındaki sanat dersleridir.Bilimsel Bitki Çizimi(İllüstrasyon), Fotoğrafçılık.

Bilimsel Bitki Çizimi(İllüstrasyon) branşında eğitim programı aktif olarak devam etmektedir.

Fotoğrafçılık eğitim programı öğrenci çoğunluğu sağlandığında açılacaktır.

KLASİK TÜRK SANATLARI VAKFI SANATKÂR VE USTA ÖĞRETİCİ YETİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI

(Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Kalemişi, Çini, Kat’ı, Edirnekâri, Kündekâri, Naht, Kakma, Cilt Branşları Eğitim Programı)

Üç aşamadan oluşan eğitimimizin şeması şöyledir;

A.HAZIRLIK SINIFI / 1 YIL -Lisans Öncesi-

1.Ana Branş Hazırlık Dersi

2.Temel Sanat Eğitimi

3.Osmanlı Türkçesi

4.Ana Branş Dersleri Eğitim Seminerleri

B.ANA EĞİTİM / 4 YIL –Lisans-

1.SENE

Ana Branş Dersi

2.SENE

Ana Branş Dersi

Sanat Tarihi Eğitim Seminerleri

3.SENE

Ana Branş Dersi

4.SENE

Ana Branş Dersi

C.İHTİSAS EĞİTİMİ / 2 YIL –Yüksek Lisans-

Bütün Dönem ve Stillerle İlgili Çalışma, Ortak Projeler

Bitirme Ödevleri ve Sunumu –Bitirme Tezi-

A. HAZIRLIK SINIFI -Lisans Öncesi-

Hazırlık sınıfı, eğitime yeni başlayacak öğrenciler içindir. 1 yıl sürecektir.

Hazırlık Sınıfı Programı şöyledir;

· Temel Sanat Eğitimi haftada 1 gün 6 saat, Osmanlı Türkçesi haftada 1 gün 2 saat verilecektir.

· Ayrıca Ana Branş Dersleri Eğitim Seminerleri de Hazırlık Sınıfı süresince verilecektir.

Hazırlık sınıfı oluşturma gerekçesi;

Öğrenci, hazırlık sınıfında alacağı renk, grafik, kompozisyon bilgileri ile belli bir donanıma sahip olmuş olacak, aynı zamanda eli çizim konusunda alışkanlık edinecektir. Böylelikle, en az 4 yıl sürecek olan profesyonel eğitiminin ilk senesine daha donanımlı ve daha bilinçli başlamış olacaktır.

Ana Branş Dersleri Eğitim Seminerleri ve Temel Sanat Eğitimi bünyesinde verilecek olan branş tanıtımları ile öğrenciler tüm klasik sanatlarımız hakkında teorik bilgiye sahip olacaklardır.

A.1. Ana Branş Hazırlık Dersi

Öğrenci seçtiği ana branş dersini Temel Sanat Eğitimine Paralel bir müfredat ile hazırlık seviyesinde alacak.

A.2.Temel Sanat Eğitimi Ders Programı

Öğrenciler hazırlık sınıfında haftada 1 gün, 6 saat olmak kaydı ile Temel Sanat Eğitimi dersi alacaklar.

Temel Sanat Eğitimi dersi; Tasarlama İlkeleri, Türk Desenleri Çizimi ve Grafik Tasarımı derslerini de ihtiva edecek.

Temel Sanat Eğitimi dersinden muafiyet: Hocanın muafiyet isteyen öğrenciyi sınava tabi tutması neticesinde karar verilecektir.

A.3. Osmanlı Türkçesi Ders Programı

Öğrenciler hazırlık sınıfında haftada 1 gün 2 saat olmak kaydı ile Osmanlı Türkçesi dersi alacaklar.

Osmanlı Türkçesi dersinden muafiyet: Hocanın muafiyet isteyen öğrenciyi sınava tabi tutması neticesinde karar verilecektir.

A.4. Ana Branş Eğitim Seminerleri

Akademik seviyede verilecek olan bu seminerlerin her biri 3 er saatlik olacak. Ayda bir kez olmak üzere 12 ayrı ders konusu 8 seminer programı içerisinde tamamlanacaktır.

Seminerlere katılım mecburi olacaktır.

Seminerlere katılması mecburi öğrenciler listesi idare tarafından hazırlanacak ve ilan edilecektir.

Seminer bildirileri seminer sonrasında öğrencilere dağıtılacaktır.

Yıl sonunda ana branş dersi hocalarının gözetiminde, seminerler ile ilgili “Seminer Değerlendirme anketi” yapılacaktır. Bu anket ile bilgiler sınanacak ve pekiştirilmiş olacaktır.

Seminer Konuları;

· Tezhip

· Minyatür

· Hüsn-i Hat

· Ebru

· Kat’ı

· Çini

· Edirnekâri

· Kalemişi

· Kakma

· Cilt

· Kündekâri

· Naht

B. ANA EĞİTİM –Lisans-

Ana Eğitim 4 yıl sürecektir.

1.yıl:

Ana Branş dersi eğitimi, haftada 1 gün 6 saat verilecektir.

2.yıl:

Ana Branş dersi eğitimi, haftada 1 gün 6 saat verilecektir.

Sanat Tarihi Eğitim Seminerleri kapsamında, Klasik Türk Sanatları Tarihi, sekiz ayrı seminer programında işlenecektir.

3.yıl:

Ana Branş dersi eğitimi, haftada 1 gün 6 saat verilecektir.

4.yıl:

Ana Branş dersi eğitimi, haftada 1 gün 6 saat verilecektir.

Ana branş dersleri dahilinde branşları ile alakalı teknik uygulamaların yanı sıra malzeme ve kimyası hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler de verilecektir.

Her eğitim yılı başında, o yılın müfredatı kapsamında belirlenen ödevler, öğrenciler tarafından sene içerisinde tamamlanacaktır.

C. İHTİSAS EĞİTİMİ –Yüksek Lisans-

İhtisas Eğitimi 2 yıl sürecektir.

İhtisas Eğitimini de tamamlayan öğrenci usta olmaya namzettir.

İhtisas Sınıfına, ana eğitimini istikrarlı devam ile tamamlamış, ödevlerini başarı ile bitirmiş öğrencilerden seçilecektir. Bu öğrenciler kurula, özgeçmişleri ve yaptıkları çalışmalar ile ilgili hazırlayıp sunacakları cv neticesinde değerlendirilecek ve kurulun vereceği karar ile eğitime başlayacaklardır.

İhtisasa geçmeye hak kazanan talebeler, Ana Eğitimdeki hocası ile ihtisas eğitimini tamamlayacaktır.

İhtisas Sınıflarında Proje üzerinden çalışmalar yapılacaktır.

Hoca ve öğrenci tarafından belirlenen proje kapsamında , çeşitli ekoller ve sanatlara yönelik araştırmalar da yapılmış olunacak ve ihtisas eğitimi bu şekilde tamamlanmış olacaktır.

İhtisas dönemi bittiğinde, öğrencilerin proje sergileri gerçekleştirilecek ve bu sergide kendi çalışmalarının da sunumlarını yapacaklardır.

Yapılan bitirme tezleri ve çalışmaları danışman hoca ve vakıf tarafından belirlenen kurul vasıtası ile değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Başarılı olanlar ihtisası bitirmiş sayılacaktır.

EĞİTİM SERTİFİKALARI

Ana Eğitim dönemini tamamlayan öğrenciye, Milli Eğitim Sertifikası ve Klasik Türk Sanatları Vakfı Katılım Belgesi verilecektir.

İhtisas Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciye, hocasının imzasının da olduğu Klasik Türk Sanatları Vakfı Diploması verilecektir.

SINIF GEÇME

Öğrenci Ana eğitim dönemi boyunca müfredat dahilinde belirlenmiş olan ödevlerini tamamlamış olmalıdır. Aksi taktirde sınıf tekrarı yapacaktır.

Her sene için 5 ders devamsızlık hakkı vardır.

SEÇMELİ DERSLER

Bilimsel Bitki Çizimi Eğitim Programı

Ana Eğitim -2 Yıl-

Bilimsel Bitki Çizimi dersi eğitim programı 2 yıl sürmektedir.

Dersler haftada 1 gün 6 saattir.

2 yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Klasik Türk Sanatları Vakfı Katılım Belgesine sahip olacaklardır.

Maharet Sınıfı -1 Yıl-

2 yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilerden maharet sınıfına katılmak isteyenlere ödev verilecek.

Ödevlerini tamamlayanlar Bilimsel Bitki Çizimi Eğitmeni tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve başarılı olanlar Maharet Sınıfına geçmeye hak kazanacaklardır.

Maharet Sınıfında eğitim süresi 3 saat olacaktır.

Araştırma, uygulama, bitirme çalışmaları ve varsa Proje çalışmaları Maharet Sınıfında yapılacaktır.

1 Yıl süre ile devam edecek olan Maharet Sınıfını tamamlayanlar Klasik Türk Sanatları Vakfı Bilimsel Bitki Çizimi Maharet Belgesi’ne sahip olacaklardır.desendesign.com Her Hakkı Saklıdır rss ile takip edin