Üye Kayıt
Üye Giriş
Şifremi Unuttum
Şifre kısmını unuttum yazarak giriş butonuna tıkladığınızda adresinize şifreniz gelecektir.
ÜYE OL
GİRİŞ
MENÜ
Güncel Tartışma Sanat Sanatkarlar Eğitim Yayınlar ve Koleksiyonlar Sanat Malzemeleri
Vakfımızda 16 sanat dalında 16 hocamız ders vermektedir.

TEZHİP

TEZHİP SANATI EĞİTİM PROGRAMI

Programın amacı, tezhip için desen hazırlayabilen, motif oluşturabilen, kâğıt ve altın hazırlayabilen ve tezhip kompozisyonu oluşturabilen sanatçı yetiştirmektir.

Kursiyerlerin her birinin kişisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek. Her kurs için ünitelendirilmiş yılık plân ve ders plânı hazırlanacaktır. Öğretim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.

Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zekâ esas alınacaktır. Öğretimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar planlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkân ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır. Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.

Öğretim sürecinin sonunda öğrencinin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir.

Yıl sonunda öğrencinin yeterliliği göz önünde bulundurularak bir sonraki yılın eğitim programına devam edebilecektir.

Bu kursla ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer desen hazırlayabilecek, motif oluşturabilecek, kâğıt ve altın hazırlayabilecek, kompozisyon oluşturabilecek ve alanında eğitim verebilecektir.


Tezhip Sanatı Eğitim programında izlenecek müfredat şöyledir;

 • Tezhibin ve kullanılan motiflerin özellikleri
 • Hatai, penç, gonca, yaprak motiflerinin çizimi
 • Detaylı hatai motifi çizimi yapmak
 • Ulama, serbest, S dağılım, bordür çizimi
 • Daire, kare, üçgen, dikdörtgen formların kenar ve iç alanlarına kompozisyon tasarımı
 • Boya, fırça çeşitlerinin tanıtımı
 • Uygulama yapılacak malzeme hazırlamak, uygulama yapmak.
 • Şikaf (sulandırma, akıtma) , tahrir çekmek, zemin boyalı tezhip, negatif çalışması, tarama yapmak
 • Ölçü almak, yazı yapıştırmak, desen geçirmek, cetvelleri çekmek, trilin kullanmak
 • Geometrik zencerek anahtar sistemi uygulamak
 • Rumi motifinin anlatımı, çizimini yapmak
 • Ortabağ, tepelik, kanatlı rumi, kapalı form, sencide rumi çizmek
 • Hurde, sarılma, dilimli, işlemeli rumi çizimleri yapmak
 • Bulutların çeşitleri ile kullanımı
 • Guller (secde,hizip,sure) , noktalar (mücevher,geometrik v.b), beynesutur,tığ çalışmak
 • Uygulama yapmak
 • Şemse formu tasarımı yapmak
 • Klasik formlarda tasarım yapmak
 • Serlevha tasarımı yapmak
 • Zahriye tasarımı yapmak
 • Hatime sayfası tasarımı yapmak
 • Esma-ü’l Hüsna tasarımı yapmak
 • Hilye-i Şerif tasarımı yapmak
 • Tuğra Tasarımı yapmak
 • Sazyolu üslûbunu tanımak, karakteristik özellikleri ile motiflerini çalışmak
 • Karamemi üslûbu ve dönem özellikleri ile tasarım yapmak
 • Şükûfe çalışması yapmak
 • Serbest tasarım ve uygulama yapmak

Bunun yanında ek ders programı içerisinde alınacak eğitim konuları şöyledir;

 • Temel Sanat Bilgisi
 • Hüsn-i Hat Sanatı Kültürü Bilgisi
 • Minyatür Sanatı Kültürü Bilgisi
 • Ebru Sanatı Kültürü Bilgisi
 • Klasik Sanatlar Kültürü ve Tarihi Bilgisi
 • Sanat Teknolojisi Bilgisi
 • Osmanlıca Okuyabilme ve Yazabilme

desendesign.com Her Hakkı Saklıdır rss ile takip edin