Üye Kayıt
Üye Giriş
Şifremi Unuttum
Şifre kısmını unuttum yazarak giriş butonuna tıkladığınızda adresinize şifreniz gelecektir.
ÜYE OL
GİRİŞ
MENÜ
Güncel Tartışma Sanat Sanatkarlar Eğitim Yayınlar ve Koleksiyonlar Sanat Malzemeleri
Vakfımızda 16 sanat dalında 16 hocamız ders vermektedir.

MİNYATÜR

MİNYATÜR SANATI EĞİTİM PROGRAMI

Programın amacı, doğa kompozisyonu yapabilen, figürlü minyatür yapabilen, minyatürde denge üslubunu kullanabilen ve mimari özellikleri çizebilen sanatçı yetiştirmektir.

Kursiyerlerin her birinin kişisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek. Her kurs için ünitelendirilmiş yılık plân ve ders plânı hazırlanacaktır. Öğretim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.

Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zekâ esas alınacaktır. Öğretimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar planlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkân ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır. Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.

Öğretim sürecinin sonunda öğrencinin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir.

Yıl sonunda öğrencinin yeterliliği göz önünde bulundurularak bir sonraki yılın eğitim programına devam edebilecektir.

Bu kursla ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer, doğa kompozisyonu yapabilecek, figürlü minyatür çalışmaları yapabilecek, minyatürde denge üslûbunu kullanabilecek, mimari özellikleri çizebilecek ve eğitimini verebilecektir.


Minyatür Sanatı Eğitim programında izlenecek müfredat şöyledir;

 • Çizgi, yaprak, servi ve diğer tabiat çizimleri
 • Öğrenilen desenlerin tasarımı
 • Nünaslı fırça uygulamaları
 • Boyama, sulandırma, tarama, noktalama uygulanması
 • Kompozisyonda tek figür uygulaması
 • Yüz, el, ayak, duruş uygulaması
 • Hayvan figürleri anatomi uygulaması
 • İç mekân desenlerinin uygulaması
 • Oluşturulan kompozisyon için kağıt seçimi ve eskiz uygulamaları
 • Kompozisyona desen geçirilmesi ve boyama
 • Öğrenilen tekniklerin tetkikleri, detay analizleri ve uygulamaları
 • Minyatür sanatı tarihi hakkında genel bilgi
 • Doğada figür ve hayvanlı kompozisyon uygulamaları
 • Kompozisyonlar için desen geçimi ve boyama uygulamaları
 • Sulandırma, noktalama ve tarama teknikleri
 • Kompozisyonda elbise desenleri ve kontür uygulaması
 • İç mekan minyatürlü kompozisyon için eskiz uygulaması
 • İstanbul çizimleri hakkında toplanan dokümanlardan kompozisyon uygulamaları
 • Galata, Kızkulesi, Süleymaniye, Ayasofya, Sultanahmet eskiz uygulamaları
 • Galata, Kızkulesi, Süleymaniye, Ayasofya, Sultanahmet, boğaz, vapur, hayvan, bitki çizim ve boyama uygulamaları
 • Minyatür sanatındaki bütün unsurların (mimari, figürler, doğa vb) desen geçimi, boyama, noktalama ve tarama uygulamaları

Bunun yanında ek ders programı içerisinde alınacak eğitim konuları şöyledir;

 • Temel Sanat Bilgisi
 • Hüsn-i Hat Sanatı Kültürü Bilgisi
 • Tezhip Sanatı Kültürü Bilgisi
 • Ebru Sanatı Kültürü Bilgisi
 • Klasik Sanatlar Kültürü ve Tarihi Bilgisi
 • Sanat Teknolojisi Bilgisi
 • Osmanlıca Okuyabilme ve Yazabilme
desendesign.com Her Hakkı Saklıdır rss ile takip edin