Üye Kayıt
Üye Giriş
Şifremi Unuttum
Şifre kısmını unuttum yazarak giriş butonuna tıkladığınızda adresinize şifreniz gelecektir.
ÜYE OL
GİRİŞ
MENÜ
Güncel Tartışma Sanat Sanatkarlar Eğitim Yayınlar ve Koleksiyonlar Sanat Malzemeleri

VAKFIMIZ HAKKINDA

Dünya sanat tarihi içerisinde eskiden beri önemli bir varlık olma özelliğini sürdüren Klasik Türk sanatlarımızın, aynı özelliği arttırarak devam etmesi klasiği bozmadan yeni gelişmeler kazanarak, teknik ve estetik değerler doğrultusunda gelişimini sürdürmesi, değişen dünya şartlarının bir gereği olarak düşünülmelidir.

Klasik Türk Sanatları Vakfı, bu amaçlar doğrultusunda kurulmuştur. Gelenek yöntemleriyle gerçekleştirilen klasik sanatlarımız; hat, tezhîb, minyatür, ebrû, cilt, çini, kalemişi, sedef kakma, naht, katı', kündekâri, edirnekâri gibi konulardan oluşmaktadır.

Bugün, sözkonusu sanatlarımızı icrâ edenlerin sayısı fazla değildir. Yeni kuşaklara bu bilgileri aktarmak, sanatkâr sayısını arttırmak ve yeni gelişmelere imkân hazırlamak, kaçınılmaz bir mecburiyettir.

Vakıf, Klasik Türk Sanatlarını nitelikli üretime yönlendiripgeliştirmek, yaygınlaştırmak, desteklemek, tanıtımını yapmak ve kamuoyunda bu sanatlara olan ilgiyi arttırıp gelecek nesillere en doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. Klasik Türk Sanatlarının ustaları arasında oluşturulan beraberlikle, ecdâdın bize bıraktığı bu büyük mirasın erozyondan korunup idâmesini sağlamak, gerek sanatkârlarımız ve gerekse üslupları arasında ayırım yapmaksızın onları maddeten ve mânen desteklemek, eserlerini beraber sunarak birlikteliklerine katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu sanatların en güzel ve en doğru biçimleriyle ülkemizde icrâ edildiği gerçeğinden hareketle ve klasik sanat eserlerimizin doğru tanınmasını sağlamak üzere, günümüze ulaşan sanatları ve sanatkârları destekleyip yeni ustalar yetişmesi için gerekli yardımı yapmak, dolayısiyla; geçmişle gelecek arasında sağlam bir köprü olmak düşüncesindeyiz.

Zîra inancımız odur ki, iktisâdî ve siyasî yapısıyla kendi köklerinden gelen değerleri bütünleştirme imkânını bulamamış bir ülke, gerçek varlığını ortaya koyamamış demektir.

Vakıf Kurucuları ve Mütevelli Heyeti

1- Av. Ahmet ÖZEL

2- Mehmet İBRAHİMAĞAOĞLU

3- Av. İsmail Cenk DİLBEROĞLU

4- Muhammed Emin DEMİRKAN

5- Av. Hilmi TÜRKMEN

6- Dr. Mustafa KALENDER

7- A. Zeki YAVAŞİ


Vakıf Yönetim Kurulu

1- Ahmet ÖZEL (Başkan)

2- Mehmet İBRAHİMAĞAOĞLU (Başkan yrd. )

3- İsmail Cenk DİLBEROĞLU(Başkan yrd. )


Vakıf Danışma Kurulu

1- Prof. Uğur DERMAN, 

2- Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI, 

3- Prof. Dr. Çiçek DERMAN, 

4- Prof. Dr. Muhittin SERİN, 

5- Ali TOY, 

6- Fuat BAŞAR, 

7- Davut BEKTAŞ, 

8- Mustafa ÇELEBİ, 

9- Mehmet İBRAHİMAĞAOĞLU,

10- Muhammed Emin DEMİRKAN


BİLİM SANAT KURULU ÜYELERİ

1- Prof. Dr. M.Zeki KUŞOĞLU,2- Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI,3- Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ


VAKIFTA DERS VEREN HOCALARIMIZ :

HAT

1- Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ, 2- Mustafa PARILDAR Asistan:Senem DEMİRCİ, Adem ŞAHİN

TEZHİP

1- Ayşenur KADAKÇI VELİOĞLU Asistan:Sema AKPUNAR, Sümeyye AKYOL

2- Asiye KAFALIER Asistan: Ayşenur KURUCU GENÇ, 3- Necati SANCAKTUTAN Asistan:Gülsüm GÜGERCİN, Sevde GÜLÜT

4- Nurdanur ÜNAL

EBRU

1- Mahmut PEŞTELİ Asistan:Betül HUT, 2- Alparslan BABAOĞLU

MİNYATÜR

1- Cihangir AŞUROV Asistan:Halime GÖKTÜRK

KATI'

1- Safiye MORÇAY

OSMANLI TÜRKÇESİ

1- Serhat ASLANER

TEMEL SANAT EĞİTİMİ

1- İsmail HAKKI GURBETÇİ

BİLİMSEL BİTKİ İLLÜSTRASYONU

1- Hülya KORKMAZ Asistan:Hatice ÇETİN

FOTOĞRAFÇILIK

1-Murat GÜR,2-Mustafa YILMAZ, 3- İsmail Hakkı GURBETÇİ


FAALİYET ALANLARIMIZ

1- Eğitim Faaliyetleri :

Klasik sanatlarımızda gelinen noktayı muhafaza edip, niteliğini daha da arttırmak ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla, eğitim faaliyetlerine âzamî derecede önem veriyoruz. Eğitim için müracaat edenler, eğitim durumu ve yaş seviyesine bakılmadan mülâkat ile alınıp, performansına göre hazırlanan müfredatla sahaları ve ihtisas seviyelerinde eğitim görmektedirler.

Öğrenciler, vakfımızdaki hocaların denetiminde hazırlanan seminer, eğitim araştırma ve geliştirme programları, yurt içi ve yurt dışı kültür ve sanat gezileri, standartlarını oluşturduğumuz sanat malzemeleri araç ve gereçleriyle çok önemli yeteneklere ve bilgi birikimine sahip olmaktadırlar.

Klasik sanatlarda kendi alanının ustası olmuş sanatkârlardan bir eğitim kadrosu oluşturarak hazırladığımız beş yıllık müfredatlarla; akademik seviyede 21 öğretim görevlisi ve senelik 260 öğrenciyle eğitim yapmaktayız.

Vakfımızda eğitime devam eden bir öğrencimiz, ana branş derslerimizden; Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür, Katı', Cilt, Kalemişi, Çini, Kakma, Naht, Edirnekâri, Kündekâri gibi 12 branştan birini seçerek, eğitimini sürdürür.
Seçtiği branş dersi ile beraber, ilk yıl temel sanat eğitimi dersini alan öğrencimiz, kendi branş dersi dışında kalan 11 sanat dalının teorik eğitimlerini de alır. Aynı zamanda Osmanlı Türkçesi, Bilimsel Bitki çizimi, Fotoğrafçılık gibi uygulamalı dersleri de alabilmektedir.
Yine bu öğrencimiz; Ülkemizin önde gelen hocaları nezâretinde; Klasik Sanatlar Kültürü, Klasik Sanatlar Felsefesi, Sanat Teknolojisi derslerini almakla yükümlüdür. Önemli değere hâiz tarihi eserlerimizi, müze ve kütüphânelerdeki klasik sanatlarımıza ait eserlerimizi, hocalarımız nezâretinde yerinde inceleyerek bilgi ve birikimlerini artırmaktadır. Genel Sanat Tarihi, kendi branşına ait Sanat Tarihi gibi kültür dersler ile, ders mâhiyetinde yaptığımız, sanat seminerlerine de katılarak, beş yıllık bir eğitimle; klasik sanatlar alanındaki tüm bilgilere sahip olmuş, aynı zamanda nitelikli ve sorumluluk sahibi sanatkâr olarak mezun olmaktadır.
Mezunlarımızın; vakfımız bünyesinde hazırlanan kültür, sanat, sergi, koleksiyon, tıpkıbasım gibi projelere dahil edilmekte, her türlü sosyal ve yasal hakları korunmakta, yurtiçi ve yurtdışı eğitim, öğretim ve sanat faaliyetlerine katılımları sağlanmaktadır.

2- Sanat ve Tanıtım Projeleri :

Vakfımız bünyesindeki ustalarımız ve mezun öğrencilerimizden oluşacak ekiplerle, halkımızın da iştirak edebileceği sanat seminerleri ve tanıtım faaliyetleri yapılmaktadır.
İstanbul Lâleleri, İstanbul Minyatürleri, İstanbul ve Erguvan, İstanbul'un Yüzü gibi, ellişer ve yüzer levha ve biner adet tıpkıbasım albüm faaliyetinden oluşan projelerle başlayıp yakın sanat tarihimizde ilk defa hazırlanan Yeditepe Bienali gibi projeler etrafında bütün usta sanatkârları bir araya getirerek, maddî ve mânevî bakımdan desteklemekteyiz.

3- Sergi Faaliyetleri :

Hocalarımız, mensuplarımız, nitelikli levha üretebilen öğrencilerimizin katılımıyla yıl içerisinde birçok sergi faaliyetleri düzenlemekteyiz.

4- Seminer Faaliyetleri :

Vakfımız bünyesinde, üstadlarımız nezaretinde, klasik sanatlarımızın tarihi ve uygulamalarına dair eğitim seminerleri düzenlemekteyiz.

İstanbul, birçok alanda olduğu gibi Klasik Türk Sanatları'na da başkentlik yapmaktadır. Asırlardır en büyük üstadlar bu şehirde yetişmiş, devirlerinin en güzide eserlerini burada vermişlerdir. Günümüzde de Klasik Türk Sanatları'nın en çok icrâ edildiği, sanatkârlarının çoğunlukla ikamet ettiği şehir İstanbul’dur. Yıl içinde birçok sergi ve faaliyete ev sahipliği yapan İstanbul, bu sanat dallarının yaşandığı ve yaşatıldığı merkez niteliğindedir. Yapılan bu seminerlerdeki amaçlarımız, Klasik Türk sanatları adına İstanbul’un dağarcığında ne varsa ortaya koymak, tartışıp kayıt altına almak ve geleceğe taşımaktır.

5- Yayınlar :

Tıpkı basımda üstün teknoloji ürünü makine ve ekipmanlarımızla uzman ekibimizin çalışmaları neticesinde, bugünkü uluslararası seviyenin üstünde tıpkıbasım yapmaktayız. Personelimizin üstün gayretiyle, Dünya kütüphaneleri ve müzelerinin yazma eserleri içerisinde en önemli eserlerden biri olan Ahmed Karahisârî Mushaf-ı Şerîfi’nin tıpkıbasımıyla ilk projemizi başlatmış bulunmaktayız. Teknik teçhizatımızla Saray ve Kütüphanelerin yazma eser ve levhalarını dijital ortama alıp tıpkıbasımlarını yapabilecek, vakıf merkezinde sanatkarlarımızın faydalanabileceği bir dijital kütüphane oluşturacağız..

6- Sanat Malzemeleri :

Vakıf bünyesindeher türlü sanat malzemelerinin ve kaynak kitaplarının satışa sunulduğu birsatış ofisi bulunmaktadır.

7- Ar-Ge :

Vakıf mensuplarımızdan oluşan bir komisyon nezaretinde; ülkemizdeki tarihî ve sanat eserlerimizin fotoğraf ve filmlerinin çekilerek, araştırma amaçlı dijital kütüphâne hâlinde öğrenci ve sanatkârlarımızın hizmetine sunmak amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. Klasik sanatlarımıza ait bütün dallarda kurulan komisyonlarla; her bir sanat dalına ait araştırma ve geliştirme programları yapılacak ve her yıl bir sanat dalı, kitap olarak yayınlanacaktır.

8- Restorasyon :

Klasik sanatlarımız, atalarımız tarafından icra edilmiş ve en güzel şekilde muhafaza edilmiştir. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki sanat niteliği olan birçok eserimizin, asıllarına uygun restorasyonlarının yapılarak gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yapılmaktadır.

9- Kültürel Faaliyetler :

1- Her yıl târihî eserleri zengin olan şehirlerimize gezi planlanmaktadır.

2- Her yıl bahar aylarında Vapurla Boğaz ve Erguvan Gezisi ve sergisi,

3- Lâle zamanında Emirgân ve Müze gezisi,

4- Klasik sanat eserlerimizin, “mahallinde ders” olarak incelenmesi, araştırılması, fotoğraflanması, filme çekilmesi amacıyla her ay üstadlarımız nezaretinde saray, câmi veya müze gezisi yapılmaktadır.

desendesign.com Her Hakkı Saklıdır rss ile takip edin